Rapporten en verslagen

Voor het inspectierapport van juni 2015 klik hier

Voor het visitatieverslag Begaafdheid Profiel School van juni 2016 klik hier

Voor het Bestuursbesluit visitatie en keurmerk van juni 2016 klik hier