Onze school

Basisschool Het Talent, opgericht in 2001, is één van de 30 scholen van Conexus en valt onder het bevoegd gezag van Conexus.

  • Het Talent is een school met een uniek onderwijsconcept, dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in de praktijk.
  • Bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept hebben wij ons laten leiden door een gedegen visie op onderwijs en door wetenschappelijke inzichten.
  • Kern van ons concept is dat ons onderwijs uitgaat van de verschillen tussen kinderen en recht doet aan ieder kind.
  • Het Talent is een brede school en een VTG-school en verzorgt onderwijs voor hoogbegaafde kinderen
     
      4823web.jpg