Brede school

Kinderen groeien grotendeels op binnen drie domeinen: thuis, op school en in de wijk. Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat deze domeinen met elkaar zijn verbonden en goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom is Het Talent een brede school. Dat houdt in dat wij intensief samenwerken met ouders en andere instellingen in de wijk die zich inzetten voor kinderen.

Die samenwerking wordt vergemakkelijkt doordat wij met elkaar 'samenwonen' in De Ster. Het gebouw vormt het hart van de wijk en is de plaats waar kinderen, hun ouders en buurtgenoten elkaar treffen. Alle betrokken partijen richten zich op hetzelfde doel: een optimale ontwikkeling van het kind.

benjamin6801mail.jpg

"Het gaat erom dat alle partijen hetzelfde zien: mentoren, ouders, buitenschoolse partijen en het kind zelf. Al die partijen blijven in gesprek over de vraag wat het beste is voor het kind. Dat betekent dat al die partijen ook invloed hebben op wat er op de school gebeurt. De school functioneert dus niet als een autonoom instituut."
Ingeborg Veldman (specialist hoogbegaafde/excellente kinderen)

Schouten, E. (2011). Een ster in Talent. Resultaat van tien jaar krachtenbundeling. Nijmegen: Het Talent/Conexus.