Unit wit

Unit wit
Het aanbod in de reguliere units komt ook tegemoet aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Er zijn gevallen waarin ouders aangeven dat er meer ndig is voor hun kind en de school moet antwoorden dat het meerdere niet aangeboden kan worden in de reguliere units. Hiervoor hebben wij een aparte unit ingericht (unit wit), waar het onderwijs volledig is aangepast een het niveau en de denkwijze van hoogbegaafde kinderen die behoefte hebben aan nog iets extra's.

Unit wit (voltijd onderwijs aan HB kinderen)
Het onderwijs in unit wit heeft de volgende kenmerken:

Een uitdagend onderwijsaanbod, leerstof wordt 'topdown' aangeboden, we doen een beroep op de creativiteit van de kinderen en er is veel aandacht voor wereldorientatie vakken. Naast het reguliere onderwijsaanbod, zijn er vakken als filosofie, rots en water training, schaken en science. Unit wit is onderdeel van de school en is gekoppeld voor de schoolbrede onderwerpen aan een reguliere unit. De hoogbegaafde kinderen volgen een eigen onderwijsprogramma, maar doen daarnaast veel samen met de andere kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens schoolbrede activiteiten. Unit wit draait mee in een pilot voor tweetalig onderwijs. Ongeveer de helft van de tijd is de voertaal Engels in de unit. Daarnaast zijn er lessen Cambridge Engels die door een vakdocent gegeven worden.

Deeltijd wit

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn maar in een reguliere unit zitten kunnen gebruik maken van de deeltijd variant van unit wit. Ook een aantal kinderen van andere scholen maakt hier gebruik van. Deeltijd wit is onderverdeeld in deeltijd voor kleuters (gericht op lezen en oplossingsgericht denken), jonge kinderen (gericht op schaken, kritisch en logsich denken) en verdieping op een onderwerp en science, en kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) gericht op verdieping op een onderwerp en taal, kritisch, logisch en creatief denken en rots en water training. Zij krijgen dit een dagdeel per week (3 uur).

Toelatingseisen en aanmelding

De toelatingseisen voor unit wit zijn als volgt:

  • een kind is creatief in denken
  • past binnen de samenstelling van de bestaande groep
  • en heeft een IQ van 130 of meer 
     

Toelating vindt plaats na een intake met ouders, een meedraaimoment van het kind in de groep en gesprek met de school van herkomst. Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind, klik hier