MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad overlegt ongeveer eens in de zes weken met de directie. Hier worden zaken besproken zoals de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Partnerschap is daarbij het uitgangspunt. De directie ziet de MR als een kritisch klankbord waarmee zij op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt.

Voor het reglement van de MR klik hier.

Leden MR

Erika Boekhoorn - voorzitter

Els Barenbrug - secretaris/penningmeester

Hannemarieke Geurts - lid

Marieke Verhoeven - lid

Mariske Vroom - lid

Hans Houkes - lid

Danielle Besselink - lid

Carla van den Bosch - adviseur

Contact

Voor vragen of informatie kunt u een mail sturen naar mr@het-talent.nl.