Protocollen en verlofaanvraag

Protocollen

 • Protocol hoofdluiskammen klik hier
 • Protocol onderzoek door externen klik hier
 • Protocol schorsen en verwijderen klik hier 
 • Pestprotocol klik hier 
 • Kindbegeleidingsprotocol klik hier
 • Communicatieplan klik hier 
 • Stroomdiagram communicatieplan klik hier 
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld klik hier
 • Protocol informatieplicht ouders klik hier

Verlofaanvraag

 • Protocol over verlof aanvragen klik hier 
 • Aanvraag extra verlof tot en met 10 dagen klik hier
 • Aanvraag extra verlof langer dan 10 dagen klik hier