Visie

Kinderen verschillen. Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften. Basisschool Het Talent erkent die verschillen en wil recht doen aan ieder kind. We doen dat vanuit een doordachte visie, die is gestoeld op de volgende uitgangspunten: