Erkende ongelijkheid

Het onderwijs op Het Talent gaat uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs. We erkennen de verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs en de begeleiding daarop af. Ieder kind mag zichzelf zijn, krijgt de kans om de eigen talenten te ontwikkelen, volgt een eigen leerweg en leert in eigen tempo.

Fenna6718.mail.jpg

"Omdat ik goed in rekenen ben, werk ik voor rekenen op een hogere spil. Dat vind ik heel goed op deze school; als je beter kan, dan mag je op een hoger niveau werken. Want als het te makkelijk is, dan verveel je je en is het niet leuk."
Mathias (11 jaar)
 
Schouten, E. (2011). Een ster in Talent. Resultaat van tien jaar krachtenbundeling. Nijmegen: Het Talent/Conexus.