Vraaggestuurd leren

Wat kinderen leren wordt in de eerste plaats bepaald door de ontwikkelings- behoeften en de leervragen van de kinderen zelf. Niet het onderwijsaanbod, maar de behoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor het onderwijs.

jacco6709.mail.jpg


"Ik vind het fijn dat je op deze school veel zelf kan kiezen en zelf je werk kunt plannen. Je hoeft niet alleen maar te luisteren, maar je bent veel vaker dingen aan het doen."
Mathias (11 jaar)
Schouten, E. (2011).  Een ster in Talent. Resultaat van tien jaar krachtenbundeling. Nijmegen: Het Talent/Conexus.